Měna
Měna

Reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Reklamaci posuzuje pracovník servisního oddělení a řeší ji standardním postupem daným platnými zákony. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení), vniknutím vody do mechanismu při nedodržení podmínek vodotěsnosti, chod baterie a opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (§619 občanského zákoníku). 
Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího spolu s dokladem o nákupu, u mobilního telefonu se záručním listem, kde je uvedeno IMEI telefonu. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě.