Měna
Měna

Obchodní podmínky

UPOZORNENÍ: Internetové ceny platí pouze při objednávkách přes e-shop!
Na prodejně nemusí být shodné ceny jako na e-shopu.
Pro dodržení internetové ceny je nutné provést si objednávku přes e-shop.

DODÁVKA ZBOŽÍ:
1. Pokud je zboží skladem, je objednávka realizováná nejpozději do sedmi pracovních dní.
2. Pokud se zboží skladem nenachází, bude v co nejkratší dodací lhůtě odeslán po dodání zboží na sklad.
   V tomto případě, pokud se rozhodnete platit převodem, vyčkejte na potvrzující email o přijetí zboží na sklad a poté platbu proveďte!
3. Zboží je posíláno Českou poštou nebo přepravní společností PPL.

1. Úvodní ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrixmobil.cz.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
Objednávka prostřednictvím internetového obchodu www.matrixmobil.cz je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů. 
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny při převzetí zboží.

3. Ochrana osobních údajů 
Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů (zrušení registrace), vymazání je provedeno na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího). 
Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, mohou být využity pro vlastní marketingové aktivity prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 
Kupující má dle §53 odst. 6 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či dopisem). Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. Náklady za dopravu zpět hradí kupující, prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Po obdržení vráceného zboží bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 14 dnů. 
V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.

5. Reklamace 
Záruční doba je 24 měsíců. Reklamaci posuzuje pracovník servisního oddělení a řeší ji standardním postupem daným platnými zákony. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení), vniknutím vody do mechanismu při nedodržení podmínek vodotěsnosti, chod baterie a opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (§619 občanského zákoníku). 
Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího spolu s dokladem o nákupu, u mobilního telefonu se záručním listem, kde je uvedeno IMEI telefonu. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě.

6. Dodací a platební podmínky 
Ceny v internetovém obchodě www.matrixmobil.cz  nezahrnují poštovné. 
Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č.
2400687090/2010 nebo dobírkou, variabilním symbolem je číslo objednávky kupujícího. Pokud částka nebude do 5 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka zrušena. 
Doprava je poskytována Českou poštou a přepravní společností PPL.

Česká pošta:
Dobírka 129,- Kč /

platba předem - převodem 89,- Kč číslo účtu: 2400687090/2010

 

Výše uvedené ceny dopravy se vztahují pouze na zásilky na území České republiky. Dopravné za hranice České republiky je kalkulováno pro každou zásilku individuálně podle váhy balíku a vzdálenosti přepravy.

V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u České pošty/PPL nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu. 
Osobní odběr v obchodním centru Laso Ostrava je možný.

 

MATRIXMOBIL, s.r.o.
Masarykovo náměstí 3090/15
702 00 Ostrava

IČO: 03473031

číslo účtu: 2400687090/2010
Tel: 737 556 633
Mail: info@matrixmobil.cz